نمایشگاه گلیم بافی و مشبک کاری در کرمان در حال برگزاری است

نمایشگاه صنایع دستی در خانه صنایع دستی کرمان  سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: نمایشگاه گلیم و قلاب بافی، مشبک کاری و پته و سرمه دوزی از تاریخ 14 بهمن ماه در محل خانه صنایع دستی کرمان در حال برگزاری است و تا فردا 19 بهمن ماه برپاست.

خانه صنایع دستی، میزبان نمایشگاه تخصصی پته دوزی

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‌گری استان كرمان گفت: نمایشگاه تخصصی پته‌دوزی از تاریخ 28 بهمن تا 3 اسفند ماه سال جاری در محل خانه‌ی صنایع دستی دایر است.

1 2 3