شرکت تعاونی فرش و گلیم

مدیریت: محمد پور مهدی آبادی

آدرس: سیرجان، خیابان آیت ا... سعیدی

شماره تماس: 4228110 - 0345

نمایندگی صنایع دستی

مدیریت: موسی ابراهیمی

آدرس: کهنوج، ابتدای بلوار شهید بهشتی، کوچه میراث فرهنگی

شماره تماس: 5230897 - 0349

فروشگاه صنایع دستی

مدیریت: عبدالعلی عسگری

آدرس: شهربابک، روبروی شهرداری

شماره تماس: 09121217523

1 2 3 4