زرین نقش

مدیریت: روح انگیز پریرو خوانساری

آدرس: کرمان، میدان آزادی، پاساز حافظ

فروشگاه و هنرکده توسکا

مدیریت: طاهر معتمد

آدرس: کرمان، چهار راه احمدی، مطهری شرقی، نرسیده به چهار راه بعدی

شرکت فرش گنجینه

مدیریت: فخری ا... توکلی

آدرس: پارک مطهری، بازارچه خوداشتغالی

شماره تماس: 2511722-0341

شرکت تعاونی نارون نقره شرق

مدیریت: عبدالحسین بهمنیار

آدرس: کرمان، خیابان خورشید، روبروی کتابخانه ملی

فروشگاه فانوس

مدیریت: ایمان محمدآبادی

آدرس: بازار زرند

فروشگاه صنایع دستی

مدیریت: حاج محمد صنعتی

آدرس: ارگ راین

شماره تماس:6623644 - 0342

فروشگاه صنایع دستی

مدیریت: عبدا... فلاحتی

آدرس: ماهان، داخل مجموعه شاه نعمت ا...

شماره تماس: 6223766 - 0342

1 2 3 4