پته دوزی روشن ضمیر

مدیریت: مهدی روشن ضمیر

آدرس: کرمان - خیابان شریعتی بعد از چهار راه کاظمی - پاساژ سجاد