شرکت تعاونی پته دوزان صالح المهدی

مدیریت: شهناز شور آبادی

آدرس: کرمان خ مدیریت خ رضوان کوجه کربلا