نقشینه

مدیریت: خانم ترشیزی

آدرس: خیابان شریعتی، بعد از چهارراه طهماسب آباد، موزه هنرهای معاصر صنعتی، فروشگاه نقشینه

شماره تماس: 09137132385