فرش های نفیس بافت کرمان

ابعاد: 489*350 سانتیمتر

طرح: تصویری

رج شمار: 60

نوع گره: نامتقارن

قدمت: دهه ی آخر قرن 13 یا دهه ی اول قرن 14 ش.

طرح این فرش در دهه های آخر قرن سیزدهم تا دهه ی اول قرن حاضر، بارها توسط بافندگان و تولیدکنندگان مشهور در کرمان نظیر احمد یزدانپناه (دیلمقانی)، ابوالقاسم کرمانی و شاگرد مشهورش، علی هنری و ... بافته شده است. این فرش محصول کارگاه محمد ارجمند کرمانی، ملقب به «سلطان قالی کرمان» است که اولین قالی های خود، نظیر این فرش را بان نام «محمدبن جعفر» عرضه می کرد، اما بعدها کتیبه فرش های خود را به «ارجمند» تغییر داد. طرح این فرش از روی یک گوبلن فرانسوی در دوره قاجار که احتمالا متعلق به ناصرالدین شاه بوده، کپی برداری شده است. به نظر نگارنده، اصل این طرح اول بار توسط حسن خان شاهرخی، طراح مشهور کرمانی، به صورت نقشه ی فرش ارائه و بافته شده است . طرح فرش حاضر از کارهای کپی برداری شده از اوست که شاگردان یا معاصران او از آن تقلید کرده اند اما نتیجه ی کار، استادانه و بسیار شبیه به قلم حسن خان شده است.این فرش دارای  هفت ردیف حاشیه است که حاشیه ی پهن، به تصویر دو زن مزین است. یکی از این دو که شالی بر سر دارد، پوران دخت است، خواهر آذرمیدخت، که هر دو، فرزند خسرو پرویز بوده اند. پوران دخت پس از شهربراز بر تخت پادشاهی ایران نشست اما دوران سلطنتش کوتاه بود. وی اولین زن ایرانی بود که رسما بر اریکه سلطنت ایران جلوس کرد.

منبع: کتاب گنجینه ملی فرش ایران

گردآوری: شبکه اطلاع رسانی فرش و صنایع دستی کرمان