معرفی کمیسون فرش

شرح وظایف کمیسیون قالی و صنایع دستی:

 

 

1-نقش مشاوره سه قوه در کشور و  تصمیم گیری و تصمیم سازی استانی و کشوری را  دارد، بنابراین سعی دارد ارتباط بین زنجیره فعالان فرش و صنایع دستی را برقرار کند.

2- اخبار و اطلاعات  فرش و صنابع دستی را به اطلاع اعضا برساند.

3- دوره های آموزشی مورد نیاز را برگزار کند.

4- اطلاع رسانی درباره نمایشگاه های داخلی و خارجی با موضوع انواع فرش و صنایع دستی.

5- اعزام و پذیرش هیئت های داخلی و خارجی .

6- انتشار خبرنامه قالی و صنایع دستی.

7- تشکیل و برگزاری  نشست های تخصصی با مقامات شهرستانی ،استانی و کشوری.

8- شناسایی و معرفی بازارهای هدف.

9- برگزاری جشنواره قالی و صنایع دستی.

10- نوآوری در طرحهای قالی و پته.

11- سایر موارد مرتبط با قالی و صنایع دستی.

12- طراحی و بسته بندی صنایع دستی و ...

 


اعضاء کمیسیون قالی و صنایع دستی


 

 

فخری الله توکلی
 

  • عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان

  • رئیس اتاق بازرگانی جیرفت

  • رئیس کمیسیون قالی و صنایع دستی

  • عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان کشور

  • رئیس هیات مدیره کانون زنان استان کرمان