محراب سنگی مسجد جامع میمه

ابعاد: 140*111 سانتیمتر

کتیبه ها: خطوط کوفی و ثلث

قدمت: دوره سلجوقی(قرن 5 هجری)

مشخصات بالا مربوط به یک محراب سنگی کوچک از دوره سلجوقی است که از مسجد جامه میمه اصفهان به موزه ملی ایران منتقل شده و در موزه دوران اسلامی تالار سلجوقی(قرن 5 و 6 هجری) به نمایش گذاشته شده است.قسمت اعظم محراب با آیات قرآن به خط کوفی و ثلث تزئین شده است و بر روی ستون های کوچک و بزرگ و حواشی محراب و همچنین قسمت طاق مانند آن نقوش شاخ و برگ دیده می شود.این محراب دارای یک نقش قندیلی است که در محراب های سنگی؛ نه تنها در ایران بلکه در دیگر نقاط جهان اسلام در این قرن کاربرد نداشته است.

منبع: نشریه گلستان قرآن