کفش زنانه سیصد ساله با پارچه ایرانی

 این کفش ساخت سال 1710 میلادی در انگلستان می باشد که برای یک بانوی اشرافی ساخته  شده است. اگرچه طراحی کفش انگلیسی به حساب می آید،اما این اثربه نحوی ترکیبی ازهنرخاورمیانه واروپاست زیرا پارچه ای که برای ساخت این کفش به کاررفته ابریشمی بسیارمرغوب وبافته شده درایران است. این اثر در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود.

مرجع