کت های ابریشمی و کتانی مربوط به قرن 19

محل نگهداری: موزه متروپولیتین