پارچه زربفت

این قطعه پارچه زربفت متعلق به نیمه دوم قرن 16 میلادی می باشد.در این پارچه صحنه های مختلفی از مردان و زنان در حال انجام فعالیت های مختلفی در باغ  تصویر شده که هرکدام در قاب هایی جداگانه قرار دارند. این قطعه پارچه در موزه ویکتوریا و البرت نگهداری می شود.