چراغ روغن سوز به شکل خورشید با دوازده شعله

این چراغ روغن سوز با قدمتی حدود 1200 سال در منطقه جغرافیایی نیشابور یافت شده. جنس آن از سنگ می باشد و هم اکنون در موزه ی متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع