پارچه مخمل با نفش دو مرد جوان

این قطعه پارچه مخمل که با تصاویر بزرگ انسانی ( تصویر دو مرد جوان اشرافی که در باغی پوشیده از گل در دو طرف درخت سروی ایستاده اند) تزئین شده است از محصولات قابل توجه در قرون 16 و 17 میلادی در ایران بوده است.این پارچه مخمل احتمالا به عنوان آویز مورد استفاده قرار می گرفته است.این اثر در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود.

مرجع